دارای یک کارخانه تولیدی به مساحت 14500 مترمربع می باشد. محصولات دارویی، مکمل های فوق تخصصی و تخصصی، مکمل های ورزشی، محصولات بهداشتی، محصولات آرایشی، محصولات یکبار مصرف پزشکی را به صورت تحت لیسانس در سوله های مجزا مطابق با آخرین استانداردهای جهانی تولید می نماید.

  • All Brands
  • Beverage
  • Pet Food & Supplement
  • Food