شرکت دلسا دارو پارس در سال 99 و با هدف تبدیل شدن به یکی از شرکت‏های پیشرو در صنعت پخش حوزه سلامت کشور و به عنوان یکی از شرکت‏ های زیرمجموعه هولدینگ تأمین سرمایه سلامت (هیتکو) تأسیس شد.

استفاده از رویکردهای فناورانه با تکیه بر دانش فنی روز و کارکنان خلاق، خط‏ مشی اصلی شرکت دلسا دارو است.

فعالیت اصلی شرکت تأمین، فروش و توزیع محصولات حوزه سلامت از جمله انواع محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مکمل‏های دارویی و ورزشی است.

فراهم آوری بستری جهت توزیع محصولات هولدینگ هیتکو و سایر تأمین کنندگان معتبر حوزه سلامت با تمرکز بر روش‏های نوین فروش و توزیع، به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دیجیتال مدل تجاری، از جمله اهداف اصلی ایجاد و توسعه شرکت دلسا دارو پارس است.

فراهم آوری بستری جهت توزیع محصولات هلدینگ هیتکو و سایر تأمین کنندگان معتبر حوزه سلامت با تمرکز بر روش‏های نوین فروش و توزیع و به کارگیری تکنولوژی، از جمله اهداف اصلی ایجاد و توسعه شرکت دلسا دارو پارس است.

مدیر عامل : آقای مهندس سیاوش مروج

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون

DelsaDarou.com

md.ddp@HitcoHolding.com